INFERTILITET – STERILITET – NEPLODNOST

 

Infertilitet, odnosno neplodnost predstavlja problem u reproduktivnoj medicini.
Ukoliko posle jedne godine redovnih polnih odnosa, bez primene kontraceptiva i zaštićenih odnosa, ne dođe do trudnoće, tada se može postaviti dijagnoza  I N F E R T I L I T E T, tada par treba da se javi ginekologu, sa užom specijalizacijom iz fertiliteta I steriliteta.
Smatra se da je učestalost neplodnosti u svetu oko  10%, a u ovom delu balkanskog poluostrva oko 15%. Razloge treba tražiti: a) u sve kasnijem odlučivanju žena  na trudnoću, b) povećanoj stopi  polno prenosivih bolesti i zapaljenja male karlice, c) značajno smanjenoj fertilnosti muškara

 

Kada treba potražiti savet ginekologa?

Kada se steknu uslovi: 1 god ili 1,5 god. Nije došlo do koncepcije bez primene kontraceptiva ili nezaštićenih odnosa.
Pravilo je da par krene istovremeno na ispitivanje, ranije ukoliko:
Žena –  ima 35 i više godina i pokušavaju da zatrudne već 6 meseci i duže, ukoliko imaju više od 40 godina, ako imaju iregularne cikluse ili izostanke ciklusa, ako znaju za neki problem koji se odnosi na fertilitet,ko im je dijagnostikovana endometrioza, ukoliko su imale više pobačaja ili ukoliko su lečene od karcinoma.
Muškarci- ako imaju smanjen broj spermatozoida ili drugi patološki nalaz, anamnezu problema sa testisima, prostatom ili seksualnih problema, ako su bila na tretmanu zbog karcinoma, ili ukoliko je neko u porodici imao probleme sa infertilitetom
Uzroci neplodnosti mogu biti od strane jednog ili oba partnera. Uopšteno, u oko 40% slučajeva uzrok je muški partner, a oko  40 – 50% ženski, u 10% slučajeva razlozi su nepoznati. U oko 1/3 parova  uzroci  neplodnost su obostrani. U 40% parova razlog je višestruk.

 

MUŠKI UZROCI INFERTILITETA

Spermatozoidi se nalaze u semenoj tečnosti i proizvode se u testisima. Semena tečnost pomaže prilokom transporta spermatozoida ka jajnoj ćeliji.

Medjutim, mogu da postoje problemi koji se ispoljavaju u: smanjenju broja spermatozoida, smanjenju progersivne pokretljivosti (ne mogu dovoljno brzo da se kreću i da stignu do jajne ćelije), u povećanom broju patoloških oblika spermatozoida (što im takože otežava pokretanje i oplođenje jajne ćelije), ili u kombinaciji svih tih parametara, kao i u izuzetno malom broju spermatozoida u ejakulatu. Poseban problem je nepostojanja spermatozoida u ejakulatu – azoospermija, koja može biti obstruktivna i neobstruktivna..  Sve ovo može da oteža koncepciju.

Sve ovo može da nastane zbog:

 • Abnormalne produkcije ili funkcije spermatozoida-koji nastaju zbog nespuštenog testisa, getetskih poremećaja, dijabetesa i drugih endokrinoloških poremećaja, infekcija, preležanih zaušaka, varikocele (uvećane vene testisa)
 • Problemi sa stavarnjem spermatozoida- zbog seksualnih problema, genetskih oboljenja, povrede ili oštećenja reproduktivnih organa itd
 • Preterano izlaganje nekim spoljašnjim faktorima kao što su hemikalije, zračenje i pesticidi, zatim pušenje, alkohol (zloupotreba), upotreba steroida ili lekova za neka oboljenja (sulfasalazin, anabolici, droge) ; takođe izlaganje visokim temperaturama (određena radna mesta, saune i tople kupke), preterano uska odeća
 • Oštećenja zbog tretmana kancera- zračenje i hemioterapija

 

ŽENSKI UZROCI INFERTILITETA

Kod žene uzroci takođe mogu biti različiti:

 1. Esktragenitalni, prouzrokovani poremećajem funkcije endokrinih žlezda, metabolizma, psihogenim faktorima, imunološkim, genetskim i drugim, za sada nepoznatnim faktorima.
 2. Polni faktori, u koje ubrajamo:
 • V a g i n a l n i f a k t o r, koji je zastupljen u 5 – 8% parova. Podrazumeva različite mehaničke prepreke, inflamatorne procese, urodjene anomalije i smetnje pri polnim odnosima, promene PH vagine.
 • C e r v i k a l n i f a k t o r  – koji obuhvata abnormalnosti grlića, npr posle operacije grlića (konizacija),poremećaj u produkciji cervikalne sluzi u periovulatornom periodu.
 • Poremećaji na nivou m a t e r i c e – ovi poremećaji se sreću u 10 – 15% pacijenata.Tu spadaju urođene anomalije materice, miomi, polipi, priraslice, adenomioza.
 • T u b a r n i f a k t o r  je najšeći uzrok infertiliteta u žena i javlja se kod 25 – 50 pacijentkinja, a uzrokovan je zapaljenskim procesom tuba, endometriozom ili priraslicama, prethodnim operacijama
 • O v a r i j a l n i f a k t o r je prisutan u 30 -40% pacijentkinja. U samoj etiologiji najčešći su endokrina disfunkcija- povišen prolaktin, poremećaj funkcije štitne žlezde i dr, endometrioza, zapaljenski procesi, policistični jajnici, preterano fizičko vežbanje, poremećaji ishrane, razni tumori, prevremena ovarijalna insuficijenscija

 

 

Ostali faktori koji mogu da utiču na infertilitet su:
 • Alkoholizam, pušenje, neki lekovi, gojaznost, način ishrane, značaj emocionalnog i fizičkog stresa i dr.
 • Sistemske bolesti: oboljenja štitaste žlezde, diabetes mellitus, hronična bubrežna insuficijencija, hronična insuficijencija jetre, sistemski lupus eritematodes, endometrioza.
 • Imunološki faktori
 • Karcinomi i njihov tretman- posebno karcinomi reproduktivnog trakta, kao i zračenje i hemioterapija mogu uticati na fertilitet

 

Faktori rizika

 • Godine starosti– fertilitet kod žene opada sa godinama, posebno posle 38. godine, a najčešće zbog manjeg broja kvalitetnih jajnih ćelijaili drugih zdravstvenih problema, što važi i za muškarce
 • Duvan- pušenje, kao i upotreba marihuabe može da umanji verovatnoću zatrudnjivanja, a smanjuje i efikasnost tretmana infertiliteta, povećava stopu pobačaja i utiče na erektilnu disfunkciju i broj spermatozoida. Čak i pasivno pušenje povezano je sa smanjenim fertilitetom
 • Alkohol ne postoji bezbedna količina alkohola koja se može koristiti tokom koncepcije ili trudnoće, može da doprinese infertilitetu, kod muškaraca preterana upotreba može da utiče na spermatozoide
 • Gojaznost povećava rizik od infertiliteta kod oba partnera
 • Prekomerno niska telesna težina– posebno poremećaji ishrane kao što su anoreksija i bulimija
 • Vežbanje– nedostatak doprinosi gojaznosti dok preterano intenzivno vežbanje može uzrokovati poremećaj ovulacije
 • Ishrana– nedostatak nekih vitamina kao što su folna kiselina ili B12, gvožđa, cinka itd mogu da doprinesu infertilietetu
 • Izlaganje hemikalijama– pesticidima, herbicidima, metalima
 • Stres – kod žena može dovesti do poremećaja ovulacije, smanjene produkcije spermatozoida i smanjene seksualne aktivnosti

 

 

ISPITIVANJA  KOJA  SE  RADE:

 

Ginekolog može da vam da savet ili da vam predloži preliminarna ispitivanja, i to oba partnera istovremeno!

 

M u š k i   p a r t n e r:

Ginekolog ispituje pacijenta o medicinskoj istoriji (anamneza), lekovima koje uzima, seksualnim navikama, pregledima koji su rađeni do sada. Urolog može da uradi pregled i ultrazvuk.

Od analiza rade se:

 • spermogram –sa ili bez biohemije ejakulata, uzima se uzorak sperme i posle perioda likvefakcije ispituje se broj, prokretljivost i izgled spermatozoida, kvalitet i boja semene tečnosti, prisustvo bakterija i krvi, nalaz može da varira pa je uvek neophodno uraditi  najmanje dva  pregleda u odredjenom razmaku.–
 • spermokultura: bakteriološko ispitivanje
 • Brisevi uretre na Chlamidiu T, Mycoplasmu H, Ureaplsmu U
 • DFI-defragmentacioni index
 • ASA- analiza na antispermatozoidna antitela
 • Hormonski status ( ispitivanje testosterona i drugih hormona važnih za spermatogenezu)
 • Ultrazvučni pregled (može otkriti obstrukciju ejakulatornog kanala ili retrogradnu ejakulaciju)
 • Kariotip, ispitivanje na deleciju Y hromozoma
 • Kod ayooypermije: TESA ili TESE

 

Ž e n s k i   p a r t n e r:

Prilikom savetovanja uzimaju se podaci o medicinskoj istoriji, lekovima koje pacijentkinja uzima, menstrualnom ciklusu i seksualnim navikama. Takođe se rade pregled i posebne analize

 • Opšti pregled i ginekološki pregled,
 • ultrazvučni pregled male  karlice,
 • uzimanje krvi radi analize bazalnog hormonskog  statusa
 • ultrazvnučna folikulometrija sa  ili bez praćenja odredjenih hormonskih parametara,
 • sonografsko ispiutivanje: folikularne faze – praćenje  dinamike  rasta  folikula i dinamike promena na sluzokoži  materice ( endometrijumu), praćenje ovulatornog  procesa, žutog  tela i lutealne faze.
 • ispitivanje cervikalnog  faktora infertiliteta
 • ispitivanje prolaznosti  jajovoda: sono HSG, HyCoSy, HSG (histerosalpingografija)
 • odredjivanje ovarijalne  rezerve
 • sonografsko praćenje dinamike rasta sluzokože materice u ciklusima FET
 • sonogrfsko praćenje dinamike rasta i razvoja folikula i endometrijuma sa ili bez odredjenih hormonskih parametara u stimulisanim ili spontanim ciklusima,
 • uzimanje briseva: cervikalnog, vaginalnog, vaginalnog sekrreta,brisa na bakterijsku

vaginozu, briseva na Chlamydiu Trachomatis, Mycoplasmu Hominis, Ureaplasmu Urealyticu,pre uključivanja u postupak ili izvodjenja neke intervencije u cilju ispitivanja uzroka steriliteta

 • office hysteroskopija
 • laparoskopija dijagnostička ili operativna
 • kariotip

 

 

One – stop shop ultrazvučni  pregled:

 • pregled se izvodi u folikularnoj fazi ciklusa izmedju 5. i 11. dana ciklusa,
 • pregledom se može dobiti informacija o: morfologiji zida materice (postojanje mioma, adenomioze, urodjenih anomalija  materice, izgledu materične duplje (polip, intrauterine priraslice), prolaznost  jajovoda, morfologija  jajnika (teratomi, endometrioma, ciste,  policistična morfologija  jajnika

 

T R E T M A N   N E P L O D N O S T I

 

Tretman infertiliteta zavisi od mnogih faktora,uključujući godine starosti osobe koja želi da zatrudni, tj para, dužine trajanja infertiliteta, opšteg stanja zdravlja

Ako se u idealnim prirodnim uslovima posmatra sudbina jajnih ćelija imamo sledeće rezultate: u 15% slučajeva se neće  oploditi, u 15% slučajeva neće doći do usađivanja u sluzokožu materice, u 70% slučajeva dolazi do implantantacije, u 39% dolazi do spontanog pobačaja i ub31% završi  porodjajem.

U prirodnim ciklusima prisutni su sledeći činioci: sazreva  samo jedna  jajna  ćelija, ovulacija se ne događa u svakom ciklusu, nije redovna, visokokvalitetna reproduktivna sposobnost kod žena dobno je ograničena od 18. – 38. godina, posle 40. godine sve se teže dolazi do koncepcije, češći su spontani  pobačaji.

Obično se par savetuje da ima češće seksualne odnose u vreme oko ovulacije. Spermatozoid prema nekim istraživanjima može da preživi do 5 dana u reproduktivnom traktu žene dok jajna ćeija može da se oplodi do 1 dan posle ovulacije, tako da do trudnoće može doći nekoliko dana pre i jedan dan posle ovulacije.

 

Mogu se primeniti sledeći tretmani infertiliteta, u zavisnosti od uzroka:

 • Praćenje rasta folikula i ovulacije ( folikulometrija)
 • Propisivanje lekova za stimulaciju ovulacije ( Clomiphen citratom, aromataza inhibitorima, kombinacija Clomiphen cistrata ili Letrozola i niskih doza gonadotropina)., uz primenu odgovarajućeg BMPO postupka.
 • Primene odgovarajućeg protokolla stimulacije folikulogeneze: dugi, kratki ili ultrakratki protokol kontrolisane stimulacije ovarijuma uz primenu agonista ili antagonista, takodje uz primenu odgovarajućeg postupka BMPO (biomedicinski potpomognutog oplodjenja)
 • Tretman Metforminom (Glucophage) kod pacijentkinja sa insulinskom rezistencijom i sindromom poicističnih jajnika, bez i u kombinaciji sa stimulacijom ovulacije
 • Primena humanog ili rekombinovanog horionskog gonadotropina za sayrevanje preovulatornog folikula i jajne ćelije u spontanom ciklusu  ukoliko je neophodno, ili u stimulisanamim ciklusima.
 • Suplementacija lutealne faze
 • Različiti operativni postupci- laparoskopija (neprohodni jajovodi, postojanje endometrioza itd) ili histeroskopija ( polipi, miomi, priraslice intrauterine)

 

Postupci BMPO ( biomedicinski potmomognutog oplodjenja )

 • Postupak IUI – intrauterine inseminacije može se raditi u spontanom ciklusu ili Ovaj postupak izvodi se u vreme ovulacije, prilikom postupka se tanki kateter uvodi kroz grlić i obrađen uzorak sperme se ubrizgava direktno u materičnu duplju. Spermatozoidi se obrađuju odredjenim tehnikama u medijumu da bi se izabrali oni najboljeg kvaliteta. Intrauterina inseminacija se najčešće radi kod nepoznatog uzroka infertiliteta ili ako postoje smanjen broj ili pokretljivost spermatozoida i kod blagih oblika endometrioze.
 • Postupak in vitro fertilizacije – IVF/ICSI – obuhvata stiulaciju folikulogeneze različitim protokolima kontrolisane stimulacije ovarijuma (KOS), prikupljanje jajnih ćelija (aspiracija) i obradu spermatozoida, posle čega se vrši inseminacija obradjenih spermtaozoida postupkom IVF (odredjen broj obradjenih spermatozoida se u Petrijevoj šolji ostavljaju da sami oplode jajnu ćeliju) ili ICSI ( iglicom se pod mikroskopm spermatozoid ubacuje u jajnu ćeliju). Sutradan se proverava da li je došlo do oplodnje – fertilizacije (18-20h od inseminacija,a sledećeg dana da li je došlo do podele oplodjene jajne ćelije, te se posle 2,3 ili 5 dana mogu se vratiti embrioni u materičnu duplju ili zamrznuti ako postoji razlog za to.

 

KOMPLIKACIJE

Postoje i komplikacije koje mogu proizići iz tretmana infertiliteta. Ukoliko do koncepcije ne dolazi godinama do dovodi do stresa i depresije.

Takođe neposredno nakon postupka IUI ili IVF može doći do sindroma ovarijalne hiperstimulacije – uvećanje jajnika, pojava velike količine tečnosti u telu, povećanje broja folikula. Simptomi obuhvataju oticanje, opstipaciju, taman urin, dijareju, mučnina, abdominalni bol, povraćanje. Najčešće su simptomiblagi i povlače se. Ređe dolazi do težih komolikacija sa problemima funkcije jetre i bubrega kao i respiratornim distresom.

Vanmaterična trudnoća nastaje kada se oplođena jajna ćelija implantira van sluzokože materice, najčešće u jajovodu. Žene koje imaju tretman infertiliteta imaju malo veći rizik od vanmaterične trudnoće.

Krvarenjue iz mesta uboda igle u toku postupka aspiracije,infekcija ili torzija uvećanog jajnika(retko) najčešće posle stimulacije

Mentalno suočavanje- nemoguće je znati koliko će tretman datraje i da li će biti uspešan.Sučavanje sa samom dijagnozom i trajanje tretmana veoma je stresno. Emocionalni pritisak na oba partnera može da utiče na vezu ili brak. Neki ljudi razgovaraju sa prijateljima, dok drugi traže stručnu pomoć ili pomoć grupa sa sličnom situacijom. Ukoliko vam je jako teško da podnesete stres treba pitati lekara da predloži savetnika ili drugu vrstu pomoći.